Občina Črenšovci

Medobčinski Inšpektorat

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN Beltinci, Črenšovci,Odranci, Turnišče in Velika Polana

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci

telefon: (02) 541-35-64 faks: (02) 541-35-70

E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

URADNE URE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA

namenjene poslovanju s strankami:

v ponedeljek od 8.00 – 10.00 ure na sedežu OBČINE VELIKA POLANA, Velika Polana 111

v sredo od 8.00 – 10.00 ure na sedežu OBČINE ČRENŠOVČI, Prekmurske čete 20

v sredo od 10.10 – 12.10 ure na sedežu OBČINE TURNIŠČE, Štefana Kovača 73

v sredo od 14.00 – 16.00 ure na sedežu OBČINE BELTINCI, Mladinska ul.2

Uradne ure po telefonu za občane vseh občin so

vsak dan od ponedeljka do petka od 7.30 – 8.30 ure

 

Naloga Medobčinskega inšpektorata je nadzor in primerjanje skladnosti ravnanja občanov in pravnih subjektov z občinskimi predpisi.

Delovno področje:

  • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
  • izdajanje odločb v upravnem področju, v primerih, ko mu je z zakonom ali odlokom podeljena pristojnost odločanja,
  • izdajanje odločb in plačilnih nalogov v postopku o prekrških v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov za kar imajo določene pristojnosti v določbah Zakona o prekrških,
  • odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo, katere kršitelj podaja na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v postopku o prekrških v okviru svojih pristojnosti,
  • nadzor nad izvajanjem vseh drugih zakonov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora,
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja inšpekčijskega nadzora

V Medobčinskem inšpektoratu je zaposlena ena komunalno- cestna inšpektorica, ki nadzorstvo izvaja v obliki: - rednih in izrednih pregledov,

  • kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti,
  • koordiniranih akcij z ostalimi inšpektorati in policijo.

Pisne prijave in pobude s katerimi se stranke obračajo na inšpektorat, morajo biti posredovane na krajevno pristojno občino.