Natisni stran

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin parc. štev. 1337/12 k.o. Črenšovci