Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije

14
Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Upravna taksa
TRR Referenca / sklic Znesek
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji