Vloga za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki

Tip

Znesek TRR Referenca / sklic
22,60 € SI56 0121 5415 0309 148 SI11 75140-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis stroškov v postopku