Vloga za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki

SI56 0121 5415 0309 148
SI11 75140-7111002
22,60 €

Opredelitev stroškov

Upravna taksa
22,60 €
TRR Referenca / sklic Znesek
SI56 0121 5415 0309 148 SI11 75140-7111002 22,60 €
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Stroški v postopku, upravna taksa