OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica, Marija Ternar
  • namestnik predsednice, Ignac Horvat
  • član, Igor Kreslin
  • namestnik člana, Drago Novak
  • član, Tadej Vaupotič
  • namestnica člana, Urška Cigan
  • članica, Sandra Jerebic
  • namestnik članice, Tilen Pintarič