Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Rozina Pučko
  • Član, Anton Horvat
  • Članica, Anita Gjerek