Vloga za prijavo obratovalnega časa obrata / kmetije (rednega ali izrednega ali podaljšanega)

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Tip

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis stroškov v postopku