Domov E-občina Splošna vloga

Splošna vloga

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

4,50 €
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku, upravna taksa