Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Mandatno obdobje 2010 do 2014

04.09.2013 ob 14.30
10.10.2012 ob 14.30
21.03.2012 ob 14.00
30.03.2011 ob 14.00