Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Anton Radman
  • Član, Milan Gabor
  • Članica, Melita Tompa Lebar
  • Članica, Nataša Čeh
  • Član, Jožef Bačič