Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

0,00 €
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji