Sprejetje sklepa na 21. seji občinskega sveta

11. 7. 2013 Maja T. 21