Obvestilo o označevanju drevja za posek po katastrskih občinah

19. 1. 2015 Maja T. 74