Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje pokroviteljstva in prireditev v Občini Črenšovci

22. 6. 2015 Maja T. 19