KAPELICA SV. JANEZA KRSTNIKA

Sakralni objekti, Kulturna dediščina, Zgodovinska dediščina
Trnje, 9232 Črenšovci