JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI ČRENŠOVCI - UKREP: SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ V LETU 2021

8. 10. 2021 Lidija B. (Občinska uprava) 95