J A V N I R A Z P I S ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI ČRENŠOVCI – UKREP: POSPEŠEVANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST IN SAMOZAPOSLOVANJA V LETU 2022

10. 10. 2022 Lidija B. (Občinska uprava) 110