J A V N I R A Z P I S ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI ČRENŠOVCI - UKREP: SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ V LETU 2022

10. 10. 2022 Lidija B. (Občinska uprava) 277